[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
แผนผังหน่วยงาน
เธเธฅเธธเนˆเธกเธญเธณเธ™เธงเธขเธเธฒเธฃ
ดร.อรวรรณ แสงสุวรรณ์
รอง ผอ. สพป. นนทบุรี เขต 1
Click ดูประวัติ
นางสาวอัมพร สงประชา
ผอ.อำนวยการกลุ่ม
Click ดูประวัติ
นายสมศักดิ์ คชฤทธิ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางกิ่งเดือน ศรีชวโนทัย
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางศิริรัตน์ สิงห์ธนะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสมนึก กระเป๋าทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวปณิดา ภูห้องเพชร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Click ดูประวัติ
ส.อ.สิรวุฒิ ยังสวัสดิ์
พนักงานธุรการ
พนักงานธุรการ
Click ดูประวัติ
นายพรศักดิ์ กาละคำหาญ
พนักงานธุรการ
พนักงานธุรการ
Click ดูประวัติ
นายสุวรรณ ดาวกระจ่าง
ช่างปูน
ช่างปูน
Click ดูประวัติ
นายกัมพล ยังคล้าย
ช่างระบบน้ำ
ช่างระบบน้ำ
Click ดูประวัติ
นายอัตถ เอี่ยมประดิษฐ
ลูกจ้างชั่วคราว
ขับรถ
นางสาวละออวรรณ เกษมวงศ์
แม่บ้าน
แม่บ้าน
นายเกียงไกร สุดห่วง
ลูกจ้างชั่วคราว
ขับรถ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มอำนวยการ