[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

  

ชื่อ : ดร.อรวรรณ แสงสุวรรณ์
ตำแหน่ง : รอง ผอ. สพป. นนทบุรี เขต 1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอัมพร สงประชา
ตำแหน่ง : ผอ.อำนวยการกลุ่ม
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสมนึก กระเป๋าทอง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมศักดิ์ คชฤทธิ์
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางกิ่งเดือน ศรีชวโนทัย
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางศิริรัตน์ สิงห์ธนะ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ส.อ.สิรวุฒิ ยังสวัสดิ์
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก : พนักงานธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพรศักดิ์ กาละคำหาญ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก : พนักงานธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวปณิดา ภูห้องเพชร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุวรรณ ดาวกระจ่าง
ตำแหน่ง : ช่างปูน
หน้าที่หลัก : ช่างปูน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกัมพล ยังคล้าย
ตำแหน่ง : ช่างระบบน้ำ
หน้าที่หลัก : ช่างระบบน้ำ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอัตถ เอี่ยมประดิษฐ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก : ขับรถ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวละออวรรณ เกษมวงศ์
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
หน้าที่หลัก : แม่บ้าน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเกียงไกร สุดห่วง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก : ขับรถ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มอำนวยการ