หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : OIT 013 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ((คู่มือการปฏิบัติงาน 2565))
โดย : Kanlaya
อ่าน : 163
จันทร์ ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

กลุ่มอำนวยการ


กลุ่มนโยบายและแผน


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


กลุ่มบริหารงานบุคคล


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


หน่วยตรวจสอบภายใน


กลุ่มพัฒนาบุคลาการทางการศึกษา


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


กลุ่มกฎหมายและคดี